top of page

TARIEVEN

​Psychologiepraktijk Anna werkt contractprijs, dat betekent zonder contracten met zorgverzekeraars. De behandeling wordt door jou als cliënt rechtstreeks aan mij betaald en dit declareer jij vervolgens zelf bij jouw zorgverzekeraar. De behandeling wordt aangemerkt als ‘niet-gecontracteerde zorg’. Een groot deel van de zorg wordt vergoed, afhankelijk van de manier waarop jij bent verzekerd. Voor exacte bedragen kun je deze lijst raadplegen. 

 

Let op: Neem voor de aanmelding altijd contact op met jouw zorgverzekeraar om te vragen naar de vergoedingen. Hiermee voorkom je verrassingen tijdens het traject.

Tarieven_anna_van_berkel_psychologiepraktijk_anna_01.jpg

Wanneer kom je
in aanmerking voor
vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 

  1. ​Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts.

  2. Er moet sprake zijn van een passende DSM-5 diagnose, wat ik zal bepalen tijdens de intake.

Aan de overige voorwaarden (o.a. BIG registratie, AGB-code) voldoet Psychologiepraktijk Anna.

Voor meer informatie kijk op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Psychologiepraktijk_Anna_van_Berkel_tarieven_01.jpg

Tarieven

Binnen de volwassen geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de bekostiging op basis van het aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult. De maximale tarieven per consult zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie klik hier.

Bij Psychologiepraktijk Anna hanteer ik de NZa tarieven. Voor 2022 zijn deze:

  • Intake Consult (60min)                      € 163,37 

  • Behandeling Consult (60min)        € 143,71

 

Eigen risico

De zorgverzekering 2022 kent een verplicht Eigen Risico van € 385,– per kalenderjaar. Dit geldt ook voor de GGZ, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Als je Eigen Risico nog niet is verbruikt, wordt het dus aangesproken bij de intake of behandeling.

 

Tarieven onverzekerde zorg 

Is er geen sprake van een DSM-5 diagnose, ofwel een diagnose die onder vergoede zorg valt, dan kun je alsnog in behandeling komen. Echter, je zal het gefactureerde bedrag dan niet terugkrijgen van de zorgverzekering. Uiteraard wordt jouw Eigen Risico hier niet aangesproken.

 

Voor onverzekerde zorg hanteer ik dezelfde NZa tarieven zoals vastgesteld voor 2022:

  • Intake Consult (60min)                     € 163,37 

  • Behandeling Consult (60min)        € 143,71

Illus-tarieven.png

No-show regeling

Het afzeggen van een afspraak kan door mij te mailen of whatsappen. Dit kan kosteloos tot 24 uur voor het begin van de afspraak. Als je niet of te laat afzegt, dan wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Het liefst zeg je de afspraak ruim voor die tijd af, zodat ik de sessietijd nog voor een andere cliënt kan gebruiken.

De 50 euro no-show rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. 

Betalen en Betalingsvoorwaarden

Betaling zal gaan per consult. Na afloop van het intakegesprek of een behandelsessie ontvang je per mail een betalingslink. Deze kan je binnen 14 dagen overmaken. Aan het einde van de maand ontvang je een verzamel factuur van alle consulten die in die maand hebben plaatsgevonden. De factuur kan je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar om de vergoeding (deels) terug te krijgen. Voor de overige betalingsvoorwaarden, zie hier.

bottom of page