top of page

Praktijkinformatie

Als BIG-geregistreerde Gezondheidszorgpsycholoog (GZ psycholoog) werk ik binnen de kaders van de Wet BIG en conform de beroepscode.

De overheid heeft GGZ zorgverleners verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te registeren bij Zorginstituut Nederland. 

lees meer
Praktijkinformatie_anna_van_berkel_psychologiepraktijk_anna_06.jpg

Kwaliteit

Psychologiepraktijk Anna beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Hieruit blijkt dat mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitsnormen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om zorg voor individuele cliënten in de  GGZ aan te kunnen bieden.

 

Voor inzage in mijn GGZ Kwaliteitsstatuut, klik hier

Praktijkinformatie_anna_van_berkel_psychologiepraktijk_anna_04.jpg

Beroepscode

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft voor alle psychologen een Beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

 

De volledige beroepscode is hier te vinden. 

Lees meer
Praktijkinformatie_anna_van_berkel_psychologiepraktijk_anna_03.jpg

Privacy

Als GZ-psycholoog heb ik beroepsgeheim. Dat houdt in dat ik vertrouwelijk omga met alles wat je aan mij vertelt. De verwijzer, meestal de huisarts, wordt met jouw toestemming schriftelijk op de hoogte gebracht van de start en afsluiting van de behandeling.

 

De privacystatement van Psychologiepraktijk Anna vind je hier.

Praktijkinformatie_anna_van_berkel_psychologiepraktijk_anna_02.jpg

Klachten

Ik streef ernaar om jou de best mogelijke zorg te bieden. Ben je ergens ontevreden over, bespreek dit dan met mij. Feedback is altijd welkom, daar vraag ik regelmatig naar. Zo kunnen wij samen tot een oplossing komen. Heb je klachten over mij of mijn behandeling die jij toch liever met een derde bespreekt? Dan kan jij ook terecht bij de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, de NVGzP.

Deze is te bereiken via: klachten@nvgzp.nl.

De klachtenregeling is hier te vinden.

bottom of page